Menu

Werkzaamheden binnen de paprikateelt

Toppen

Toppen houdt in dat er blad wordt verwijderd van de paprikaplant. Dit overbodige blad moet op tijd verwijderd worden om zo geen assimilaten te verspillen. Want deze assimilaten zijn nodig voor de paprika`s , stengels, wortels en bladeren. In het begin van de teelt, ongeveer rond de kerstvakantie, wordt er gestart met toppen. De frequentie in het begin van de teelt is meestal 1 keer in de 10 dagen de kas rond. Deze frequentie wordt aangehouden tot half februari, als we gaan starten met indraaien. De eerste weken van het toppen, tot het vierde oksel, worden alle toppen verwijderd. Dit wordt gedaan om zo voldoende assimilaten over te houden, voor de eerste zetting ( sterke bloemen met zetting op het vierde of vijfde oksel ). Vanaf het vierde oksel wordt er op 1 getopt. Dit houdt in dat er aan de hoofdstengel 1 zijtakje wordt aangehouden. Dit is noodzakelijk voor de aanmaak van assimilaten en als zonnescherm voor de bescherming van de paprika`s. Want als de paprika`s constant in de zon hangen, dan ontstaat er zonnebrand op de paprikawand. De toppen die we verwijderen worden op de grond gegooid en aan het eind van de teelt met het grondfolie, of opgeveegd in kisten, afgevoerd.

Indraaien

Vanaf ongeveer half februari wordt er begonnen met indraaien. Dit is noodzakelijk omdat de plant zo groot is geworden, dat de stengels gaan doorhangen. Er zijn verschillende manieren om de stengel langs het touwtje te geleiden, zodat de stengel niet afbreekt. De conventionele manier is om de stengel vanaf het eerste oksel met de hand langs het touwtje te geleiden. Met deze methode is de kans groter dat er paprikavruchtjes afbreken. Bij de andere methode wordt de stengel vastgezet met een plastic clip. Over het algemeen wordt de kas maar 1 keer apart ingedraaid, maar er zijn tuinders die het hele jaar apart toppen en indraaien.

Dit is naar mijn mening niet verstandig en wel om de volgende redenen;

  1. De arbeidskosten zijn hoger omdat je vaker in hetzelfde pad moet.
  2. De paprikaplant vind het niet fijn als je vaak aan hem zit, stress!
  3. Een paprikaplant heeft tijdens het groeiseizoen perioden dat er weinig groei is, dit kan zijn vanwege de plantbelasting, weinig zonlicht, etc.

Dus is het beter om minder frequent te toppen om zo een beter microklimaat in de kas te krijgen.

Toppen / indraaien

Na het eerste rondje apart indraaien wordt begonnen met toppen/indraaien. Dit houdt in dat je tijdens het indraaien gelijktijdig de overbodige topjes weg haalt. Vanaf begin maart gaan we lopend de paden door, totdat het moment aanbreekt dat we vanwege de lengte van de paprikaplant op een electrokar moeten staan. Dit werk gaat door tot ongeveer begin oktober. Wel is het zo dat we vanaf april op 2 gaan toppen, om zo voldoende bescherming te geven aan de paprika`s tegen de hoge instraling van de zon. Rond half augustus, als de instraling van de zon gaat afnemen, gaan we weer over met het op 1 toppen. Aan het eind van september willen sommige tuinders, tijdens het laatste rondje toppen/indraaien, de hoofdkop ( bovenste gedeelte van de hoofdstengel ) weghalen. Dit doen ze om zo alle beschikbare assimilaten te reserveren voor de laatste zetting paprika`s. Over het algemeen wordt de kas 1 keer in de 14 dagen getopt/ingedraaid, maar er zijn ook tuinders die de voorkeur geven aan 1 keer in de 2,5 week toppen/indraaien.

Plukken (oogsten)

Afhankelijk welke kleur paprika wordt geteelt en met wel of geen assimilatie belichting, kun je ongeveer vanaf half februari met het plukken beginnen. In het begin van het plukseizoen zitten de plukkers op een buisrail stoeltje, met daaraan gekoppeld een plukcontainer. Met een oogstmesje worden de paprika`s bij de steeltjes afgesneden en worden ze voorzichtig in de oogstcontainer gelegd. Als de genummerde oogstcontainer vol is wordt hij door de plukker ingevoerd in de padregistratie en tevens voert hij zijn genummerde pad in. Hierdoor krijgt de tuinder een perfect overzicht van de plukproductiviteit en ook de plukker krijgt een beeld van zijn eigen prestaties. Dit is goed voor de motivatie van de plukkers en het geeft de tuinder een stukje rust. Tijdens het plukken is het belangrijk dat de steeltjes netjes worden afgesneden en dat er geen insnijdingen plaatsvinden op de paprika`s. Als de paprikaplant zo hoog wordt dat de plukkers er niet meer bij kunnen, dan gaan ze op een electrokar staan met daaraan gekoppeld een oogstcontainer met valgootje. Dit valgootje zorgt ervoor dat de paprika`s zonder beschadigingen in de plukcontainer komen. Als de plukcontainer vol is wordt hij op het betonpad gezet, alwaar hij d.m.v. een electroscooter of via een kettinggeleide systeem naar de loods wordt vervoerd. Daar aangekomen worden de containers met de hand of automatisch op de sorteermachine gereden en worden de paprika`s gesorteerd.

Teeltwisselings werkzaamheden

Dit is over het algemeen een periode van 3 tot 4 weken. In het begin van de teeltwisseling wordt er gestart met het schoonplukken van de paprikaplant. Onder schoonplukken verstaan we het wegsnijden van alle paprika`s die nog aan de plant hangen. Na het schoonplukken worden de electrokarren omgebouwd tot zogenaamde plantafvoer karren. De paprikaplanten worden bovenaan de gewasdraad netjes ( alle touwtjes meenemend ) afgesneden en op een zogenaamde afvoergoot gelegd. Onderaan de electrokar zit een rol bevestigd met daarop doek ( de lengte van het doek is afhankelijk van de padlengte ). Dus je begint achteraan in het pad en door het achteruit rijden wordt het doek uitgerold, waarop de afgesneden paprikaplanten liggen. Als heel de kas afgesneden is komt de versnipperaar en worden alle planten in een korte tijd verpulverd en de kas uitgereden. Hierna worden alle steenwolmatten de kas uitgereden en afhankelijk van de kwaliteit van het grondfolie, worden ook e.v.t. de verwarmingsbuizen opgetild. Als dat gebeurd is wordt er weer nieuw schoon folie de kas in getrokken en worden de verwarmingsbuizen teruggelegd op de buisrail steunen. Hierna worden er nieuwe substraatmatten in de kas gelegd. De substraatslangen ( mestwater voor de paprikaplant ) worden op de grond gelegd en tevens worden de druppelaars in de substraatmatten gestoken. Nadat de substraatmatten vol gedruppeld zijn met mestwater, kunnen er weer nieuwe paprikaplantjes in de kas gezet worden en begint het werk weer van vooraf aan!

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem telefonisch contact met ons op 06 – 13 17 10 20 of ga naar contact.

Ga naar contact